Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Przedmiot Standardy kształcenia Opis Punkty ECTS Siatka godzin Sylabus Moduły Wykłady DVD Literatura Materiały zagraniczne
Filozofia, estetyka i socjologia sztuki Zobacz
Historia i teoria sztuki Zobacz
Marketing i wiedza prawna w działalności artystycznej i projektowej Zobacz
Ogólnoplastyczna kreacja wizualna Zobacz
Podstawy grafiki projektowej Zobacz
Podstawy grafiki warsztatowej Zobacz
Podstawy multimediów i technik przetwarzania obrazu Zobacz
Link do http://www.wwsi.edu.pl/